วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ผลกระทบของมวยต่อสุขภาพ: ผลอันตรายของมวยต่อสมองและร่างกาย

31 ต.ค. 2023
26

ผลกระทบของมวยต่อสุขภาพ: ผลอันตรายของมวยต่อสมองและร่างกาย

มวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยที่มีมานานหลายร้อยปี มวยไทยเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยมาช้านาน และยังเป็นกีฬาประจําชาติอีกด้วย แม้ว่ามวยไทยจะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ แต่การชกมวยเป็นประจําก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน ทั้งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

สําหรับผลกระทบระยะสั้นนั้น การชกมวยอาจทําให้เกิดบาดเจ็บที่ใบหน้า จมูก และศีรษะ รวมถึงอาการสั่นศีรษะหลังจากถูกหมัดหรือถูกศอก นอกจากนี้ นักมวยอาจได้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและอักเสบได้ หากมีการชกมวยบ่อยๆ โดยไม่มีการพักฟื้นอย่างเพียงพอ อาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้

ส่วนผลกระทบระยะยาวของการชกมวยบ่อยๆ คือ อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสมองและระบบประสาท เนื่องจากสมองสั่นสะเทือนจากการถูกหมัดหรือถูกศอกบ่อยๆ อาจทําให้เกิดอาการสมองได้รับการกระทบกระเทือน เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน สับสน หรือมึนงง และอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสมองในระยะยาว นอกจากนี้ การชกมวยบ่อยๆ อาจทําให้เกิดภาวะเสียการทรงตัว ปัญหาทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรม และโรคพาร์กินสันได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ การชกมวยอาจส่งผลเสียต่อสายตา การได้ยิน และฟัน เนื่องจากการถูกหมัดหรือถูกศอกบ่อยๆ อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา หู และปาก ส่งผลให้สูญเสียการเห็น การได้ยิน และฟันได้ ดังนั้นนักมวยควรใส่อุปกรณ์ป้องกันตา หู และปากอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่ขึ้นชก

สรุปได้ว่า ถึงแม้มวยไทยจะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีประโยชน์ แต่การชกมวยบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีพ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นักมวยควรให้ความสําคัญกับการพักฟื้นอย่างเพียงพอและการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพให้น้อยที่สุด